Co nabízíme

Odkazy

Kontakty

Informační servis

VzděláváníPráce
CestováníVolný čas
Sociálně patologické jevyObčan a společnost
Mládež a EU


 
 

 Trojlístek sblížení tří generací

Trojlístek sblížení tří generací

Město Pohořelice podepsalo licenční smlouvu s Centrem pro rodinu a sociální péči v rámci Rodinné politiky Jihomoravského kraje. Jaký to bude mít přínos pro občany Pohořelic? Služba Trojlístek sblížení tří generací ® nabízí partnerství mezi rodinami a náhradními babičkami. Cílem služby Trojlístek je usnadnění návratu na trh práce rodičům dětí do 15 let věku a současně vytváří možnost přivýdělku pro ženy zralého věku.

 

 

Rodiče dětí předškolního a školního věku dostanou možnost seznámit se s ženou, která bude v rodině zastávat roli náhradní babičky. Tyto ženy s rodinou vytvoří pracovně přátelský vztah, který bude založen na osobní rovině a zároveň na doporučeném finančním ohodnocení. Doporučená částka (50 Kč/hod.) je nižší než v komerčním prostředí, což rodičům umožní zvát náhradní babičku domů častěji. Pracovnice, které vedou se zájemci o službu vstupní pohovory, se vždy ujišťují, zda je zájemkyněmi o roli náhradní babičky splněna podmínka služby, a to zájem o práci s dětmi a ochota navázat s dítětem a rodiči osobní vztah. Služba Trojlístek je realizována v Jihomoravském kraji a v místech působení licenčních partnerů. Realizátory služby je vlastník know-how Centrum pro rodinu a sociální péči - CRSP a licenční partneři. Základem a podstatou služby je individuální, osobní přístup ke každému klientovi, tj. rodiči či náhradní babičce. V případě, že klient projeví zájem o zapojení do služby, domluví si (e-mailem, telefonicky či osobně) s pracovníkem služby termín osobní schůzky – vstupního rozhovoru. Rozhovor probíhá v oddělené místnosti, která nabízí dostatek soukromí pro probrání osobních témat a životních okolností. Na tomto setkání je služba zájemci představena, jsou mu předány podklady pro zapojení do služby (např. smlouva s organizací, etický kodex, vstupní formulář) a pracovnice dále zjišťuje, co by mohli zájemci druhé straně (babičce, rodině) nabídnout.

Na základě požadavků rodin a možností náhradních babiček se pracovnice snaží o propojování partnerství. Pracovnice klientovi vysvětlí, jak bude spolupráce dále probíhat. V případě nalezení vhodného protějšku pracovnice Trojlístku zatelefonuje rodině a předá kontakt na náhradní babičku. Rodina se má nejpozději do dvou dnů babičce ozvat, i kdyby právě nebyly podmínky vhodné pro seznámení (např. nemoc dětí, odjezd na dovolenou). Je důležité, aby spojení bylo navázáno a babička věděla, že má o ni rodina zájem. Osobní setkání s babičkou může proběhnout i později. Pracovnice Trojlístku rovněž informuje ženu zralého věku, že se jí bude hlásit určitá rodina a stručně ji představí (např. dvě děti, bydlí v centru města). Po propojení nového páru (náhradní babičky a rodiny) je pro pracovnice služby velice důležitá zpětná vazba. Na základě zpětné vazby mají pracovnice přehled o úspěšně propojených a fungujících partnerstvích. Občas se stane, že propojené partnerství dlouho nevydrží. Pracovnice služby Trojlístek se snaží vyjít oběma stranám vstříc, a zprostředkovávat další nové kontakty. Pokud nastane mezi rodinou a babičkou problém, který nebudou umět vyřešit, mohou se obrátit na pracovnice služby Trojlístek, které jsou jim v těchto případech oporou.

Zájemci z Pohořelic a  blízkého okolí, ať již z řad rodičů s dětmi, nebo zralé ženy, které by svoji energii a životní zkušenost rády předaly a sdílely jako "náhradní babičky", se mohou přihlásit a zapojit do služby Trojlístek, prostřednictvím koordinátora této služby v Pohořelicích – Středisko volného času (SVČ) Pohořelice, Mgr. Monika Janičatová, tel. 519 424 558, 604 28 29 53, mail.: [email protected]

 

Kdo může být náhradní babičkou?

Pro zralé ženy 50+ tato služba nabízí možnost životní cesty a naplnění. Je určena především ženám, které zajímá je péče o děti, pomoc cizím rodinám a vnitřní realizace s novou náplní života. Od zájemkyň na roli náhradní babičky je vyžadován výpis z rejstříku trestů, jehož kopii používají pracovnice k evidenci vhodných náhradních babiček. Trestní rejstřík nesmí být starší než tři měsíce. Služba je bezplatná v rámci registrace do systému Centra pro rodinu a sociální péči. Po vstupním individuálním rozhovoru, kde si vyjasníme  představy „babičky“ a následně „babičku“ spojíme s rodinou, která má podobná očekávání. V průběhu partnerství mezi babičkou a rodinou se budou pořádat společné aktivity, kde se mohou setkat s dalšími lidmi, kteří uzavřeli podobná úspěšná partnerství. Setkání budou možností pro nalezení nových přátel a kontaktů s lidmi, kteří mají podobné zážitky a životní problémy. Setkání se uskuteční nejméně 2 do roka.

Držitelem licence je město Pohořelice. Zprostředkovatelem služby je Středisko volného času (SVČ) Pohořelice, Mgr. Monika Janičatová tel. 519 424 558, 604 28 29 53, mail.: [email protected].

Město Pohořelice, kancelář tajemníka, regionální rozvoj – Ing. Ivana Kohútová,[email protected]; tel. 737 507 467

Středisko volného času Pohořelice / SVČ Pohořelice, ředitelka  – Mgr. Monika Janičatová; tel. 519 424 558, 604 28 29 53, mail.: [email protected].


Dušan Hauser | 22. 04. 2016 8:49