Co nabízíme

Odkazy

Kontakty

Informační servis

VzděláváníPráce
CestováníVolný čas
Sociálně patologické jevyObčan a společnost
Mládež a EU


 
 

 Systém podpory nadání: kulatý stůl

Systém podpory nadání: kulatý stůl

Srdečně Vás zveme na společné diskusní setkání krajského „kulatého stolu“ na KÚ JMK, které se uskuteční ve středu 29. listopadu 2017 od 13.00 do 16.00 h. Kulatý stůl je prostorem zejména pro vzájemnou diskusi a sdílení příkladů dobré praxe členů Krajské koordinační skupiny (KKS) a Krajské sítě podpory nadání (KSPN) a dalších přizvaných účastníků, kteří se systematicky věnují podpoře rozvoje nadání dětí, žáků a studentů v Jihomoravském kraji. Ve spolupráci se zástupci krajského úřadu, pedagogicko-psychologických poraden a pedagogů MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ, usiluje Kulatý stůl o vytvoření prostoru, kde se tito zainteresovaní účastníci mohou setkávat a věnovat se konkrétním a aktuálním iniciativám a potřebám kraje.

 

Prosím přihlaste se na zde.

 

Pozdravuje

 

Mgr. Stanislav Sýkora, Ph.D.

koordinátor krajské sítě podpory nadání

Národní institut pro další vzdělávání

krajské pracoviště Brno

Křížová 22, 603 00 Brno

Tel: +420 778 528 449

E-mail: [email protected]


Dušan Hauser | 24. 11. 2017 12:31