Co nabízíme

Odkazy

Kontakty

Informační servis

VzděláváníPráce
CestováníVolný čas
Sociálně patologické jevyObčan a společnost
Mládež a EU


 
 

 Stáže pro mladé studenty

Stáže pro mladé studenty

Fond dalšího vzdělávání (FDV) nabízí žákům a studentům posledních a předposledních ročníků možnost získat praktické zkušeností ještě během studia, a to v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2. Cílem projektu je usnadnit mladým absolventům škol jejich první vstup na trh práce, a přispět tak k boji s rostoucí nezaměstnaností této skupiny ohrožené na trhu práce

Kdo může být stážistou?
 • žáci prezenčního studia posledního ročníku středních škol (SŠ) s trvalým pobytem na území České republiky (stáž lze absolvovat i během letních prázdnin před nástupem do posledního ročníku),
 • studenti prezenčního studia posledních 2 semestrů vyšších odborných škol (VOŠ) a vysokých škol (VŠ) s trvalým pobytem na území České republiky (stáž lze absolvovat i během letních prázdnin před nástupem do předposledního semestru, s předpokládaným ukon- čením studia nejpozději do 12 měsíců).
• studenti jednoletého denního studia jazykových škol s trvalým pobytem na území ČR (jedná se o jednoleté denní studium jazykové školy, na které musí zá- jemce nastoupit v kalendářním roce, ve kterém ukončil vzdělání. Proč se zapojit do projektu jako stážista?
• získáte praxi v oboru, který studujete, • seznámíte se s firemním prostředím společnosti v daném oboru, propojíte své teoretických znalosti s praxí;
• firma, do které nastoupíte, vám zajistí kvalitního mentora a vytvoří odpovídající podmínky pro prů- běh stáže;
• získáte nové kontakty; • absolvujete individuální poradenství zaměřen na potřebné dovednosti pro vstup na trh práce
• budete mít přístup k e-learningovému kurzu, zaměřenému na rozvoj soft-skills (měkkých dovedností);
• dostanete hrubou hodinovou mzdou 60 Kč/hodinu.
Podrobné informace naleznete na www.stazepromlade.cz. Oprávněnost patřit do cílové skupiny doloží zájemce o stáž potvrzením o studiu. Nejste student a máte zájem absolvovat stáž?
Podívejte se na www.stazevefirmach.cz.


Dušan Hauser | 4. 04. 2016 6:50