Co nabízíme

Odkazy

Kontakty

Informační servis

VzděláváníPráce
CestováníVolný čas
Sociálně patologické jevyObčan a společnost
Mládež a EU


 
 

 Fake news: pravda, lži a polopravdy ve veřejném prostoru

Fake news: pravda, lži a polopravdy ve veřejném prostoru

Výsledkem spolupráce České televize s vysokými školami je společný přednáškový blok, na kterém se podílejí panelisté z ČT a pořádající univerzity. Cílem je studenty seznámit s pohledy a přístupem České televize na téma dezinformací ve veřejném prostoru. 

Přednášky jsou určené především budoucím pedagogům, otevřené jsou však všem studentům včetně studentů posledních ročníků gymnázií. Více informací zde.

Účastníci:
Jakub Szánto 
Světlana Witovská 
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 

Moderuje: 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.


Dušan Hauser | 19. 09. 2018 11:56