Co nabízíme

Odkazy

Kontakty

Informační servis

VzděláváníPráce
CestováníVolný čas
Sociálně patologické jevyObčan a společnost
Mládež a EU


 
 

 


Vítejte na stránkách ICM Pohořelice

Vítejte na stránkách ICM Pohořelice – Informačního Centra pro mládež Pohořelice. Centrum bylo založeno roku 2009, jeho zřizovatelem byl SVČ Pohořelice. Naším posláním je soustřeďování informací z Pohořelic a okolí z oblastí, které můžete nalézt v menu. Roztříděné informace máme uloženy v tištěných katalozích i v počítačích, ze kterých je umožněn bezplatný přístup na internet. K dispozici máme stolní fotbálek, kulečník i soubory stolních her pro volné chvíle. Můžete si u nás dát i čaj či kávu.

„Naše ICM je součástí české informační sítě pro mládež, kterou tvoří 41 ICM – www.ismcr.cz , tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež – www.nicm.cz . Na evropské úrovni jsme součástí organizace Eryica, která sdružuje národní informační sítě v Evropě – www.eryica.org.“

Informační centrum pro mládež je samostatným pracovištěm poskytujícím dětem a mládeži, pracovníkům s mládeží, ale i dalším zájemcům z řad veřejnosti, informace a služby vztahující se především k životu mladé generace.
Sbírané, zpracovávané a rozšiřované informace mapují témata a oblasti na základě potřeb a zájmů mladých lidí.
Cílem činnosti Informačního centra pro mládež je umožnit mladým lidem přístup k nezávislým informacím na pracovišti tzv. „docházkového typu”, učit je pracovat s informacemi samostatně a tvořivě s využitím všech dostupných technologií.
Informační centrum pro mládež Pohořelice zpracovává a poskytuje informace o nabídce v regionu, prezentuje a propaguje region v tuzemsku i zahraničí. Rozhodující cílovou skupinou jsou děti a mládež.

V České republice existuje sít Informačních center pro mládež (dále ICM), což jsou místa, která působí při nestátních neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží nebo při domech dětí a mládeže. Jejich pracovníci pomáhají mladým odpovědět na jejich otázky a snaží se jim poradit s různými problémy. Informace jsou poskytovány zdarma, diskrétně a anonymně a podle zásad Evropské charty informací pro mládež.

Díky projektu Klíče pro život (oblast Podpora informačního systému pro mládež) a ve spolupráci s pracovníky ICM, vznikla databáze I-KATALOGů, což je přehled organizací, služeb a dalších zařízení v České republice. Najdete zde přehledně zpracované tabulky s informacemi z oblasti studia, práce, cestovního ruchu, poradenství, vzdělávání, volného času apod. Adresář je svým zaměřením určen především mladým lidem, ale pro snadnější orientaci při vyhledávání nejrůznějších informací ho může využít každý. Takže I-katalogy mohou sloužit nejen široké veřejnosti, ale také pro usnadnění práce odborným pracovníkům Informačních center pro mládež v celé České republice.

Posláním Informačního centra pro mládež (ICM) je poskytování informací a souvisejícího poradenství v následujících oblastech: