Co nabízíme

Odkazy

Kontakty

Informační servis

VzděláváníPráce
CestováníVolný čas
Sociálně patologické jevyObčan a společnost
Mládež a EU


 
 

 

 

Mimořádné události:
Hasiči v jihomoravském kraji 
Lékárny v jihomoravském kraji 
Nemocnice v jihomoravském kraji 
Pohotovosti v jihomoravském kraji 
Policie

 

Náhradní rodinná péče:
Organizace náhradní rodinné péče v jihomoravském kraji 
Ústavní péče v jihomoravském kraji 

 

Sociální zabezpečení:
Správa sociálního zabezpečení v jihomoravském kraji 
Zdravotní pojišťovny v jihomoravském kraji

 

Ostatní informace na téma občan a společnost:
Finanční poradenství v jihomoravském kraji 
Lidská práva v jihomoravském kraji 
Organizace poskytující poradenství v jihomoravském kraji 


Aktualizoval Mgr. Dušan Hauser, dne 23.10. 2015. 
Zdroje: I-katalogy NICM, www.orgman.cz, www.msmt.cz, http://iregistr.mpsv.cz/, www.uiv.cz, www.policie.cz, www.acss.cz, http://www.socfinporadnycr.cz