Co nabízíme

Odkazy

Kontakty

Informační servis

VzděláváníPráce
CestováníVolný čas
Sociálně patologické jevyObčan a společnost
Mládež a EU


 
 

 


NICM Národní informační centrum pro mládež

Národní informační centrum pro mládež (www.nicm.cz) je jedním z oddělení Národního ústavu pro vzdělávání (www.nuv.cz), který je přímo řízenou organizací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz)

NICM bylo založeno v roce 1992 jako první Informační centrum pro mládež v České republice. Národním se nazývá od roku 2008.

Národní informační centrum pro mládež (NICM) je pracoviště, které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další. Je zároveň zastřešujícím, metodickým, kontrolním a koordinačním subjektem pro ostatní informační centra pro mládež v České republice.

 

Kontakt na NICM

 

Od 1. 10. 2013 bylo NICM nařízením ministra školství mládeže a tělovýchovy delimitováno z Národního institutu dětí a mládeže pod Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků.

 

Národní informační centrum pro mládež, oddělení Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

vedoucí: Mgr. Šárka Kušková

 

ADRESA:

Národní informační centrum pro mládež

Na Poříčí 1035/4

110 00 Praha 1

 

Tel.: 221 850 860, 221 850 850

E-mail[email protected]

Facebook: www.facebook.com/NarodniInformacniCentrumproMlade


ISM - na této stránce najdete informace o síti Informačních center pro mládež v České republice.

ICM jsou místa, která působí při nestátních neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží nebo při domech dětí a mládeže. Jejich pracovníci pomáhají mladým odpovědět na jejich otázky a snaží se jim poradit s různými problémy. Informace jsou poskytovány zdarma, diskrétně a anonymně a podle zásad Evropské charty informací pro mládež. Informace o nabízených službách jednotlivých ICM najdete na tomto webu.
Informační centrum pro mládež (ICM) je místo, které poskytuje mladým lidem informace z těchto oblastí: vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU a informace z regionu. Pracovníci ICM pomáhají mladým lidem odpovědět na jejich otázky a snaží se jim poradit s různými problémy. Informace jsou poskytovány zdarma, diskrétně a anonymně a podle zásad Evropské charty informací pro mládež.

Naše ICM je součástí české informační sítě pro mládež, kterou tvoří 41 ICM – www.ismcr.cz , tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež – www.nicm.cz .

 

Další odkazy:

 

Evropský portál pro mládež
Asociace středoškolských klubů České republiky, o.s.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)
Erasmus +
Eurodesk - Evropské informační služba pro mládež
Eurodesk - evropský portál
Evropský portál pro mládež
The European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA)
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)
Zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže - ADAM