Co nabízíme

Odkazy

Kontakty

Informační servis

VzděláváníPráce
CestováníVolný čas
Sociálně patologické jevyObčan a společnost
Mládež a EU


 
 

 
Sociálně patologické jevy v ČR
Sociálně patologické jevy pohořelickoAktualizoval Mgr. Dušan Hauser, dne 15.1. 2017. 
Zdroje: www.orgman.cz, www.msmt.cz, http://iregistr.mpsv.cz/, www.streetwork.cz, www.drogy-info.cz, 
www.poradenskecentrum.cz, http://www.pppbrno.cz/, www.uiv.cz